zaterdag 13 maart 2021

Ene ware God van Israël, in zak en as baden Uw profeten voor de bekering van Uw volk. Wij bidden U op deze Sabbatdag op weg naar Pasen dat ons vasten U welgevallig is. Open het hart van de machthebbers in Noord-Korea. Open hun oren voor de liefdevolle almacht van Jezus Christus en geef dat zij de Kerk de vrijheid geven om deze Blijde Boodschap te verkondigen aan al hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Roderick van Córdoba, priester en martelaar, door Christus onze Heer.