Barmhartige Heer, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij danken U vandaag voor onze broeders en zusters in Europa die de Blijde Boodschap ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in woord en in daad. Geef dat vele jonge inwoners van Europa de wijsheid, schoonheid en waarheid van het Evangelie ontdekken en Jezus Christus willen navolgen op hun levensweg. Door Christus onze Heer.