zaterdag 13 januari 2024

God van Abraham, Isaak en Jakob, Gij hebt Uw volk Israël bevrijd uit de duisternis van de slavernij onder Farao, en het geleid naar de overvloed van het land van melk en honing. Wij willen U vandaag danken voor de mannen en vrouwen in Niger die het Evangelie van bevrijding openlijk verkondigen en daarmee hun leven riskeren. Schenk deze verkondigers geduld en volharding, moed en prudentie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gumesindus van Córdoba, priester, martelaar tijdens islamitische vervolgingen, door Christus onze Heer.