zaterdag 13 augustus 2022

God van Jakob, met vaste hand hebt Gij Uw volk Israël geleid uit de slavernij naar het Land van melk en honing. Wij bidden U voor Uw Kerk in de grote steden van India. Geef dat zij trouw blijft aan het Evangelie van Christus en steeds opkomt voor armen en rechtelozen. Geef dat arbeiders en ambachtslieden genoeg verdienen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Freeman, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.