zaterdag 13 april 2024

Genadige God, met liefde heeft Uw Zoon Jezus de Messias zichzelf aan ons gegeven. Geef dat wij van Hem leren en onszelf steeds weer aanbieden als een levend offer aan U met daden van naastenliefde en woorden van troost en bemoediging. Geef dat wij de armen en verdrukten hoop bieden op betere tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.