Almachtige Heer, in vrome stilte, in bezonnen wijsheid en vreedzame eenvoud openbaart zich Uw almacht. Wij danken U voor onze broeders en zusters in China die, zonder ophef en met stille daden van naastenliefde de Blijde Boodschap verkondigen aan hun naasten. Wij vragen U: roep ook jonge mensen in China om als monnik of moniaal, als kluizenaar of kluizenares, in de stilte van de eenzaamheid te willen getuigen van Uw liefde. Door Christus onze Heer.

_x000D_