God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus bracht heil en genezing voor allen die hij liefdevol aanraakte. Wij bidden U om de genezing van alle mensen die anderen moedwillig tot slachtoffer maken door intimidatie, marteling en geweld. Geef dat zij berouw tonen. Wij vragen Uw bescherming voor alle mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof in onze Heiland en Redder, Jezus Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van Fatima, door Christus onze Heer.