Goede God, met liefde heeft Uw Zoon Jezus de Christus zichzelf aan ons gegeven. Geef dat wij van Hem leren en onszelf steeds weer aanbieden als een levend offer aan U in al onze daden van naastenliefde. Geef dat wij de armen en verdrukten hoop bieden op betere tijden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus, paus en martelaar, door Christus onze Heer.