God van Abraham, Isaak en Jakob, Gij hebt Uw volk Israël bevrijd uit de duisternis van de slavernij en geleid naar de overvloed van het land van melk en honing. Wij danken U vandaag voor alle moedige mannen en vrouwen in Eritrea die het Evangelie van bevrijding verkondigen en daarmee hun leven riskeren. Schenk deze verkondigers geduld en volharding, moed en prudentie. Door Christus onze Heer.