zaterdag 12 september 2020

God onze goede Vader, over heel de wereld worden Uw grote heilsdaden geprezen en verkondigd. Op deze dag vragen wij U om Uw zegen voor artsen en verplegers die werken onder de armen op het platteland van Nigeria. Geef dat zij beschikken over de juiste medische toerusting om hun werk goed te kunnen doen. Geef dat zij de medewerking van de lokale overheden ontvangen en elke dag weer vreugde vinden bij hun arbeid. Door Christus onze Heer.