zaterdag 12 november 2022 

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot de lichamelijke en geestelijke werken van naastenliefde. Wij danken U voor de vele religieuzen die zich inzetten voor een beter lot voor de allerarmsten in de grote steden van het Midden-Oosten. Wij bidden: blijf deze trouwe broeders en zusters bezielen met Uw heilige Geest. Geef dat zij gezegend worden met vele nieuwe roepingen voor hun gemeenschappen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josafat, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.