zaterdag 12 maart 2022

Heer, ene God van Israël, Uw Zoon Jezus Messias brengt heil en genezing voor hen die gehoor geven aan zijn Boodschap van bekering. Wij bidden U om zijn bescherming voor al zijn broeders en zusters die gelasterd en vervolgd worden. Wij bidden U voor hun vervolgers: om berouw, genezing en geloof. Geef allen die zich Christen noemen, de moed en kracht om te volharden in hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Rutilio Grande García, priester en martelaar tijdens de overheidsrepressie in El Salvador, door Christus onze Heer.