zaterdag 12 juni 2021

Genadige God, op de hoge berg hebt Gij Uw uitverkoren volk Israël de wet ten leven geschonken. Wij willen U vandaag danken hiervoor, alsook voor Jezus Christus, de levende wet die ons het ware leven schenkt. Geef dat jonge mensen in Turkije het Evangelie van Uw Zoon leren kennen en dat zij in vrede en vreugde mogen bouwen aan Uw Koninkrijk van recht en gerechtigheid voor allen, zonder onderscheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Alphonsus Maria Mazurek, kloosterling en martelaar, door Christus onze Heer.