zaterdag 12 december 2020

Barmhartige God, wij danken U vandaag voor hen die zich wijden aan de medische zorg voor jonge bewoners van de sloppenwijken aan de rand van Mogadishu en Asmera. Geef dat zij over toereikende middelen en de instemming van de lokale overheden beschikken om hun zorg doeltreffend en met vreugde te kunnen blijven aanbieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van Guadalupe, door Christus onze Heer.