zaterdag 12 augustus 2023

Ene God van Abraham, in de zandwoestijn op weg naar de vrijheid hebt Gij de dorst van Israël gelest met water uit de rots, en de honger gespijzigd met brood uit de hemel. Wij vragen U op deze Sabbat: geef dat Uw Kerk in Malawi zich steeds laaft aan de enige Bron, Jezus Christus, die het ware Hemelbrood is. Geef dat zij het Evangelie steeds trouw verkondigt in woord en in daad. Schenk het kerkvolk in Malawi bekwame herders, alsook nieuwe broeders en zusters in het geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van Karl Leisner, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.