Eeuwige God, Uw Woord schenkt ons het ware leven. Wij danken U voor de moedige mensen in China die Uw Woord uitdragen aan mensen die gebukt gaan onder onrecht, armoede en eenzaamheid. Wij vragen U: bescherm deze geloofsverkondigers en schenk hun Uw gaven van wijsheid, kracht en voorzichtigheid in hun belangrijk werk. Door Christus onze Heer.