God onze Vader, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en het eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor de Christenen in Afrika die te lijden hebben onder discriminatie en vervolging. Wij bidden speciaal om Uw zegen en bescherming voor de bisschoppen in de Afrikaanse landen. Geef dat zij met bekwaamheid de gelovigen leiden en inspireren. Leg wijze en liefdevolle woorden in hun mond. Dat allen die hen horen, U zullen loven! Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Josafat, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.