Heer onze God, Uw rechtvaardigheid is uiting en instrument van Uw barmhartigheid. Vandaag vragen wij Uw zegen voor mensen die wegens grote misdaden gevangen zitten in Malawi en Zambia. Geef dat zij berouw tonen, hun slachtoffers gedenken en boete willen doen. Geef dat zij de liefde van Jezus Christus omarmen en voortaan met werken van naastenliefde hun leven sieren. Door Christus onze Heer.