God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël uit de slavernij onder Farao geleid naar de vrijheid van het beloofde land. Wij willen U vandaag bidden voor allen die gevangen zitten omwille van hun geloof in Uw Zoon. Geef dat zij weten dat wij hen nabij zijn in ons gebed en dat zij, in het besef hiervan, gesterkt worden in hun geloof. Geef dat hun voorbeeld ons eigen geloof staaft en dat zij voor onze wereld een teken mogen zijn van Uw geduld en kracht. Door Christus onze Heer.