God van Abraham, Isaac en Jakob, Uw Zoon is nedergedaald ter helle en op de eerste dag van de week uit de doden opgestaan. Geef dat wij met vreugde deze boodschap van heil verkondigen aan onze naasten met woorden en met daden. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood vrucht draagt op plekken waar heil en genezing nodig zijn. Door Christus onze Heer.