God van Abraham, U hebt Uw volk Israël met krachtige arm weggeleid uit de slavernij naar het beloofde land. Wij willen vandaag U bidden voor de toekomst van alle inwoners van Nigeria. Dat zij Uw Geest van verdraagzaamheid en kracht ontvangen om samen te bouwen aan een betere samenleving waar recht, gerechtigheid en vrede heersen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Willem Tirry, priester en martelaar, door Christus onze Heer.