Heer, God van Israël, Uw Zoon Jezus Christus bracht redding en genezing voor allen die hij vol erbarming aanraakte. Wij bidden U op deze dag om bescherming voor al Zijn broeders en zusters die vervolgd worden in de landen van Noord-Afrika. Geef allen die zich Christen noemen de moed en kracht om te volharden in hun geloof. Wij bidden U vandaag ook voor hun vervolgers: om inkeer, berouw en genezing. Geef dat het voorbeeld van onze lijdende broeders en zusters ons eigen geloof doet groeien. Door Christus onze Heer.