God van Jakob, vreugde van Israël: U hebt Uw heilige Geest aan ons geschonken. Wij bidden U met dank voor de religieuzen, diakens en priesters in Congo, die vaak onder moeilijke omstandigheden, het Evangelie uitdragen in woord en in daad. Mogen zij met de Blijde Boodschap hun naasten raken, inspireren en bemoedigen. Mogen velen in Congo zich bekeren en vragen om de sacramenten van de Kerk te ontvangen. Door Christus onze Heer.