zaterdag 11 september 2021

Genadige God, het Woord dat bij U was in het begin, heeft onder ons zijn tent opgeslagen en heeft uw liefde een gezicht gegeven. Wij danken U voor alle missiecongregaties die het Evangelie met veel ijver, maar met grote voorzichtigheid, verkondigen aan de inwoners van Egypte. Wij bidden U: zegen de broeders en zusters religieuzen die onder moeilijke omstandigheden werken in dit vaak vijandige gebied. Ons gebed gaat speciaal uit naar de Missionaries of Charity in Aswan, Opper Egypte. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Regula van Zürich, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.