zaterdag 11 november 2023

Vader in de hemel, Uw Zoon Jezus van Nazareth heeft zijn apostelen aangesteld om het Evangelie te verkondigen en te behoeden. Op deze gedachtenis van de heilige bisschop Martinus willen U bidden voor de bisschoppen in India, die voor grote uitdagingen staan: om wijsheid, nederigheid, liefde, onderscheidingsvermogen, en geduld bij de uitoefening van hun ambt. Geef dat zij de tekenen van onze tijd helder verstaan, en niet terugdeinzen de christelijke waarheden duidelijk in het openbaar te verkondigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus van Tours, bisschop, door Christus onze Heer.