zaterdag 11 mei 2024

Eeuwige God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U uit dank voor allen in Mongolië die durende vrede en gerechtigheid zoeken. Geef dat hun pogingen om verzoening te brengen tussen de verschillende politieke, etnische en religieuze groepen in dit land vrucht dragen. Voor de religieuze, militaire en financiële machthebbers: dat zij conflicten zoeken op te lossen door dialoog, en het gebruik van geweld altijd afwijzen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Rochester, monnik en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.