Ene ware God van Israël, in zak en as baden de profeten voor de bekering van Uw volk. Wij bidden U op deze Sabbatdag op weg naar Pasen dat ons vasten en bezinning U welgevallig is. Open het hart van de machthebbers in China. Open hun oren voor de liefdevolle almacht van Jezus Christus, en geef dat zij de Kerk de vrijheid geven om deze Blijde Boodschap te verkondigen aan al hun landenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Kearney, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.