zaterdag 11 juni 2022

Eeuwige God, U hebt in de woestijn de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots en het gevoed met manna uit de hemel. Wij willen U op deze laatste dag van de week speciaal bidden voor de vervolgde christelijke minderheden in het Midden Oosten, die dorsten naar gerechtigheid en vrijheid. Wij danken U voor de Christenen in het Midden Oosten die zich inzetten voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun naasten: zegen hen met geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Barnabas, apostel, door Christus onze Heer.