Barmhartige God, U hebt de mens geschapen om in vrijheid te leven en om met verantwoordelijkheid mee te bouwen aan Uw Koninkrijk. Wij bidden U op deze feestdag voor jonge mensen in Europa: dat zij het Evangelie van Jezus Christus leren kennen en omarmen, en aan hun naasten verkondigen met overtuigingskracht en met daden van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Benedictus, abt, patroon van Europa, door Christus onze Heer.