zaterdag 11 februari 2023

Goede God, Uw Zoon Jezus Messias geneest de gebrokenheid van onze wereld met de dauw van de heilige Geest, Die Liefde is. Wij bidden U vandaag voor allen die ziek zijn naar lichaam en geest, alsook voor de stervenden, vooral voor hen die wonen in de Islamitische Republiek van Mauretanië. Wij bidden dat zij de geestelijke en lichamelijke zorg ontvangen die zij nodig hebben, en dat zij daarin de nabijheid van Jezus Christus ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, door Christus onze Heer.