zaterdag 11 december 2021

Barmhartige God, U hebt zich in het Kind van Bethlehem geopenbaard als een God van mateloze liefde. Wij bidden U voor alle mensen die zich inzetten voor de verkondiging van de liefde van Jezus Christus. Voor hen die zich dienstbaar inzetten voor het geloofsonderricht in een taal die past bij deze tijd. Geef dat mensen, mede door een betere catechese, hun geloof omzetten in daden van Christelijke caritas. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Melchor Sánchez Pérez, priester, martelaar tijdens de missie aan de Japanners, door Christus onze Heer.