Eeuwige God, U wilt dat alle mensen Uw Zoon leren kennen en in ware vrijheid kunnen leven. Wij danken U voor de vele hulpverleners, religieuzen en onderwijzers die steeds weer trouw hun dagelijks werk doen onder de armen in Zimbabwe. Geef dat zij de moed niet verliezen, dat zij de vruchten van hun arbeid mogen proeven en dat zij de vreugde van Uw liefde mogen ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Martinus, door Christus onze Heer.