God van Abraham, Isaac en Jakob, met vaste hand hebt Gij Uw volk Israël geleid uit de slavernij naar het land van melk en honing. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen in Zuid-Afrika die in moeilijke omstandigheden moeten werken en wonen. Geef dat zij Uw nabijheid ervaren in hun dagelijkse leven en dat zij hierdoor gesterkt worden. Wij vragen Uw zegen voor hen op voorspraak van de heilige Clara van Assisi, door Christus onze Heer.