God die mensen nabij is, U hebt in de woestijn de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij bidden U vandaag speciaal voor de gehuwden en hun gezinnen in Mozambique en Angola. Wees hen nabij en lest hun dorst naar de kennis van Uw Naam. Geef dat zij in vrede en vreugde mogen bouwen aan een samenleving van recht en gerechtigheid voor allen zonder onderscheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Barnabas, door Christus onze Heer.