God van liefde en vrede, door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk in Mexico, speciaal voor de herders, geestelijken en religieuzen. Dat hun manier van leven anderen mag inspireren om de weg van Uw Zoon Jezus Christus te volgen. Leg hen wijze woorden in de mond: dat allen die hen horen U loven om Uw liefde en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.