Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus deed lammen opstaan, blinden zien en doven horen. Melaatsen en andere zieken werden door hem genezen omdat zij geloofden. Wij vragen U vandaag: zie naar het geloof van allen die pelgrimeren naar Lourdes met hoop op genezing van hun kwalen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, onze lieve Vrouw van Lourdes, door Christus onze Heer.