Heer onze God, Uw Zoon heeft ons uitgenodigd om met vertrouwen te bidden om arbeiders om te oogsten. Wij vragen U in deze Kersttijd daarom voor roepingen tot het priesterschap en diaconaat in India. Geef dat jonge mannen met vreugde en evenwichtigheid gehoor geven aan Uw uitnodiging om Uw volk in India met bekwaamheid en met liefde te dienen. Door Christus onze Heer.