zaterdag 10 oktober 2020

Goede God, op Uw barmhartigheid is al onze hoop gevestigd. Wij bidden U: wees Uw Kerk in nood in het Midden-Oosten nabij en geef dat de volkeren die daar leven het Evangelie van Jezus Christus steeds meer omarmen. Heilig hen en onze wereld door Uw aanwezigheid en maak ons allemaal erfgenaam van de belofte van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Daniël en zijn gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.