zaterdag 10 juni 2023

God van Abraham, Gij hebt Uw volk Israël als een levend teken gesteld voor alle volkeren. Wij willen U op deze Sabbatdag bidden voor Uw Kerk in Egypte. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof, en geef dat ons eigen geloof mag groeien door het voorbeeld van onze Egyptische broeders en zusters. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige José Manuel Agut, priester, martelaar tijdens de Spaanse burgeroorlog, door Christus onze Heer.