zaterdag 10 juli 2021

Heer, God van Abraham, U hebt Uw volk Israël verlost uit de slavernij en gebracht naar het land van ware vrijheid. Wij bidden U op deze Sabbatdag voor de vele Pakistani’s, van welke levensbeschouwing dan ook, die onderdrukt en uitgebuit worden door hun eigen landgenoten. Geef dat zij het Evangelie van Christus leren kennen en dat zij hierdoor kracht ontvangen om zich – met Uw hulp – te ontworstelen aan hun benarde situatie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus Zhao Rong en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.