zaterdag 10 april 2021

Goede God, Uw liefdevolle zorg voor alle mensen hebt Gij geopenbaard in Jezus Christus, onze verrezen Heer. Wij bidden U onder dit heilig Paasoctaaf uit dank voor de grote inzet van priesters, diakens en vrijwilligers voor het parochieleven wereldwijd. Wij bidden dat lokale geloofsgemeenschappen over voldoende kennis, financiën en vrijheid beschikken om hun missionaire opdracht te vervullen. Geef dat parochianen in een goede geest met elkaar in gesprek blijven, elkaar in vriendschap opzoeken en samenwerken aan een vreedzame wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Antoine Neyrot, priester en martelaar, door Christus onze Heer.