God van gerechtigheid en vrede, Uw daden van goedheid zijn niet te overtreffen en worden overal met vreugde verkondigd door Uw Kerk. Wij bidden U voor machthebbers en regeringsleiders in Rwanda en Burundi en wij vragen U dat zij instaan voor het welzijn en de vrijheid van hun onderdanen. Schenk hun wijsheid en geef dat zij zich steeds weer bekeren tot Uw Zoon, en Zijn liefde en gerechtigheid uitdragen in hun werk en leven. Door Christus onze Heer.