Eeuwige God: Jezus Messias, Uw eniggeboren Zoon, heeft ons laten zien dat ware macht bestaat uit liefdevolle zelfgave. Wij bidden U voor machthebbers en rijken in Malawi. Geef dat zij het geestelijke en materiële welzijn van hun landgenoten voor ogen houden en werken aan de voorwaarden voor een gezonde menselijke ontplooiing. Dat allen in Malawi de kans krijgen om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leo de Grote, paus en kerkleraar, door Christus onze Heer.