Almachtige God, U hebt aan Uw volk Israël voedsel, water en redding geschonken in de woestijn. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen in het Midden-Oosten die op de vlucht zijn voor geweld en onderdrukking. Voor mensen die op hun levensweg honger en dorst moeten lijden. Speciaal voor de kinderen. Wij vragen U: wil hen bijstaan met Uw beschermende vleugels en met Uw reddende hand. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gereon en zijn gezellen, door Christus onze Heer.