God van Abraham, met vaste hand hebt Gij Uw volk Israël geleid uit de slavernij naar het land van melk en honing. Wij bidden U voor Uw Kerk op het platteland van Brazilië. Geef dat zij trouw blijft aan het Evangelie van Christus en steeds opkomt voor armen en rechtelozen. Geef dat boeren en ambachtslieden genoeg verdienen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige diaken Laurentius, martelaar, door Christus onze Heer.

_x000D_