Goede God die Uw volk zeer nabij is, U hebt in de woestijn de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor alle Filipino’s die dorsten naar gerechtigheid en een menswaardig bestaan. Wij danken U voor de vele priesters, diakens en religieuzen die zich inzetten voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van de bewoners van de Filipijnen. Wees hen steeds nabij bij hun verkondiging van Uw Evangelie in woord en daad. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige apostel Barnabas, door Christus onze Heer.