Heer God van Israël, met zijn aanraking deed Uw Zoon verlamden opstaan. Wij bidden U op deze Sabbat: raak de harten aan van de regeringsleiders en machthebbers in Egypte en in Libië. Open hun oren voor de genezende waarheid van de kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus, en geef dat zij al hun landenoten tegemoet treden met het respect dat iedere mens toekomt. Door Christus onze Heer.