Grote God, Uw Zoon heeft zich ontledigd en is klein geworden om ons zeer nabij te zijn. Wij bidden U vandaag om inspiratie, energie en geduld voor de verkondigers van de Goede Boodschap onder de Vietnamezen. Dat zij met de hulp van de heilige Geest de goede woorden en de juiste toon vinden om anderen te kunnen overtuigen van de diepe waarheid van de Blijde Boodschap. Wij vragen Uw zegen bij hun arbeid ten dienste van Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.