zaterdag 1 mei 2021

God van Israël, Jezus Christus, Uw geliefde Zoon, deelde het leven van mensen die moeten werken voor hun levensonderhoud. Vandaag bidden wij U op verzoek van Paus Franciscus dat zij die leiding geven aan de financiële sector, samen willen werken met overheden en instanties om burgers te beschermen tegen fraude, het nemen van onnodige financiële risico’s, witwasserij en zwart geld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, de arbeider, door Christus onze Heer.