zaterdag 1 januari 2022

Eeuwige en almachtige God, van Morgenland tot Avondland worden Uw goede daden met blijdschap verkondigd door de Kerk. In dit nieuwe jaar bidden wij om Uw zegen voor onze wereld. Dat het geloof in Uw Zoon Jezus Messias overal mag toenemen en vrucht mag dragen. Dat velen de sacramenten ontvangen en zich als Christen inzetten voor vrede en gerechtigheid overal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.